Vribar seilpropell

Vribar seilpropell (C.P.P.) fra West Mekan er spesialkonstruert for bruk i seilbåter. Våre seilpropeller har en virkningsgrad på opp til 80 % i hele turtallsområdet til motoren. Siden propellens stigning kan justeres, vil det også være mulig å få til en optimal kombinasjon med bruk av seil og motor under alle vind- og strømningsforhold.

 

En seilpropell i seilstilling kan bidra til å øke seilgleden under forhold med lite og middels vind. Med en seilpropell fra West Mekan vil en alltid ha kontroll med propellvingenes posisjon. Dette bidrar til økt sikkerhet både i trange farvann og under åpne havstrekninger. West Mekan designer, produserer og leverer seilpropeller med en diameter på opp til ca. 1700 mm.

West Mekan Produksjon AS - Tel: +47 57 88 51 50 - Fax: +47 57 88 51 51 - office@west-mekan.no