Trustlager, støttelager

West Mekan trustlager og støttelager konstrueres og leveres i størrelser opp til 300 mm akseldiameter. Støttelageret er nødvendig ved lange akslinger for å unngå svingninger, mens trustlagrene brukes for å kunne montere motoren på mykere labber, oftest i forbindelse med fleksible koblinger. Leveres med og uten ekstern kjøling.

West Mekan Produksjon AS - Tel: +47 57 88 51 50 - Fax: +47 57 88 51 51 - office@west-mekan.no