Fast propell

 

Fast propell brukes når optimal propell er kjent eller lar seg beregne. I tillegg forutsetter det at en ikke har behov for funksjonalitet som en vribar propell har. West Mekan lagerfører propeller med diameter fra 12 til 25” i både høyre og venstregående utførelse med 3 eller 4 blad samt med eller uten skew.

 

For større propeller beregnes disse fra båt til båt og etter kundens spesifikasjoner. Propellene leveres med diameter opp til 3 m og 2–6 blad. Propellene leveres for å tilfredsstille de høyeste toleranseklasser.

 

Fast propell type F

West Mekan Produksjon AS - Tel: +47 57 88 51 50 - Fax: +47 57 88 51 51 - office@west-mekan.no