Fast justerbar propell

Fast justerbar propell brukes når optimal propell ikke er kjent, eller det ikke finnes faste propeller. Løsningen gjør det mulig å justere propellen til optimal propell basert på resultatet en får etter prøvekjøring. Propellen dekker et spekter av faste propeller og gjør at en normalt sett slipper å prøve flere propeller.

 

Justeringen gjøres enten ved hjelp av dykker eller ved slippsetting. Våre propeller for høye ytelser spesialdesignes og bearbeides for å tilfredsstille de høyeste toleranseklasser. Propellene leveres med 3 eller 4 blad og en diameter på opp til ca. 1700 mm.

 

propell.propeller.justerbare.3blad.pdf

propell.propeller.justerbare.4blad.pdf

West Mekan Produksjon AS - Tel: +47 57 88 51 50 - Fax: +47 57 88 51 51 - office@west-mekan.no