Propellutstyr

 

 

West Mekans propellanlegg er produsert med hovedvekt på driftssikkerhet, høy virkningsgrad og god driftsøkonomi. Vi leverer propellanlegg med akseldimensjoner fra 25 til 300 mm som brukes i blant annet fritidsbåter, yachter, hurtiggående passasjerbåter, spesialfartøy og profesjonelle offshorefartøy. Anleggene tilpasses kundens krav, og West Mekan leverer alt fra enkle anlegg med fast propell til avanserte vribare propellanlegg. Tilleggsutstyr leveres etter kundens ønsker. Som en naturlig del av drivlinjen innbefatter dette ror, lagringer, braketter, hylser og koblinger, inkludert fleksible koblinger. West Mekan bidrar gjerne aktivt i designfasen for å oppnå optimale løsninger til kundens beste. Et aktivt samarbeid med MARINTEK, klasseselskaper og andre underleverandører gjør at West Mekan besitter høy kompetanse, avansert programvare og en avansert maskinpark.

West Mekan Produksjon AS - Tel: +47 57 88 51 50 - Fax: +47 57 88 51 51 - office@west-mekan.no