I over førti år har West Mekan vært en anerkjent internasjonal utstyrsleverandør til maritim industri. I dag er selskapet delt i en divisjon for propellutstyr og en divisjon for passasjerstoler og leverer markedsledende teknologi med tanke på design, sikkerhet og kvalitet. For å innfri kundens krav og forventninger legger West Mekan vekt på høy kompetanse og stadig produktutvikling og testing. Innovative designløsninger, kunnskap om materialvalg og detaljorientering skal sikre at West Mekans produkter er de beste løsningene i markedet med tanke på komfort, driftssikkerhet og driftsøkonomi.

West Mekan Produksjon AS - Tel: +47 57 88 51 50 - Fax: +47 57 88 51 51 - office@west-mekan.no